Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die door jou als ongewenst worden ervaren. Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren. Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen.

Wanneer je met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd, kun je verschillende dingen doen. Je kunt het gedrag met de betrokkenen bespreken of erover praten met iemand die je vertrouwt en die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, je trainer, vrienden). Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je naar mij als vertrouwenscontactpersoon gaan.

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenste gedrag en hier met iemand over wil praten. In eerste instantie bied ik een luisterend oor. Daarnaast kan ik  je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Eventueel kan ik behulpzaam zijn bij de bemiddeling en ben ik op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Ik wil benadrukken dat ik als vertrouwenscontactpersoon een geheimhoudingsplicht heb en dus vertrouwelijkheid garandeer. In overleg zal ik als vertrouwenscontactpersonen wel onderling contact hebben over incidenten die zich voordoen binnen Zwemvereniging Tiamat. Als er sprake is van meldingen op het gebied van integriteitsschendingen of strafbare feiten dan zal ik, in overleg en in samenwerking met het bestuur, genoodzaakt zijn gepaste maatregelen te treffen en de daarvoor bestemde instantie in te schakelen.

Ik hoop hierbij enige duidelijkheid gegeven te hebben over mijn rol als vertrouwenscontactpersoon. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie me hierover altijd aanspreken.

Hartelijke groet,

Hanneke Tielemans

vertrouwenspersoon@zvtiamat.nl