Het bestuur

Het bestuur van Tiamat bestaat uit 6 bestuursleden die binnen het bestuur allen een vaste taak hebben en hiervoor eens per maand bij elkaar komen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester

Stijn Boerboom – voorzitter
Ellen van den Boomen – penningmeester
Koen van Hooff – secretaris (voor dringende zaken 06-51698249)
Hanneke Tielemans – bestuurslid algemeen
Sven van Antwerpen – bestuurslid algemeen
Jorg van Beek – bestuurslid algemeen

Het correspondentieadres:
Gebroeders Hoeksstraat 27, 5521 BL  Eersel
secretariaat@zvtiamat.nl
(email wordt niet dagelijks bekeken, voor dringende zaken kunt u beter bellen)

Hoofdtrainers

Jelle Dijkmans
Stijn Schoone
Danny Ruissenaars
Maikel Meurs

PR / Wedstrijden

Sven van Antwerpen

Overige vragen of opmerkingen?

Verstuur je vraag via het contactformulier of neem telefonisch contact op.