Geschiedenis

Overgenomen uit het jubileum-blad van 1992 en aangevuld. Op 17 juni 1970 werd het overdekte zwembad in Eersel geopend. Het was een van de eerste, zo niet het eerste overdekte zwembad in de streek. Van zwemmen in verenigingsverband was toen nog geen sprake. Wilde je toch bij een zwemclub, dan moest je daarvoor naar Bladel (Platella) of Veldhoven (Njord) reizen, de plaatsen, die in die tijd al een buitenbad hadden.

geschied1In 1972 zijn enkele ouders bij elkaar gaan zitten en hebben besloten om ook in Eersel een zwemvereniging op te richten. Vanaf 2 juni van dat jaar bestond er officieel een zwemclub in Eersel, maar nog zonder leden. Na enkele publicaties in de kranten hadden zich een 30-tal kinderen aangemeld en onder leiding van Frans de Kort, startten zij op 4 november met de eerste training.

De zwemvereniging was toen nog naamloos, want Eerselse ZwemVereniging (E.Z.V.) werd door de K.N.Z.B. niet toegestaan omdat er in Enkhuizen al een vereniging met die naam was. Zoals iedere vereniging moesten wij een clubkleur hebben en na een “kleur”-wedstrijd werd gekozen voor groen-wit. In het voorjaar van 1973 was het ledenaantal al aardig gegroeid en kon er met wedstrijden meegedaan worden, maar nog steeds onder de naam Eersel (of toch E.Z.V.) afhankelijk van de dame, die de uitslag typte.

In september van dat jaar werden in het kantoortje van het bad, de eerste startnummers gekeurd. Nou ja gekeurd, als je tien kniebuigingen kon maken, zonder dat je hart over z’n toeren raakte, was je goedgekeurd. Er bestonden nu voortaan 2 ploegen: 1 recreatieve ploeg, die zou gaan deelnemen aan de D-competitie (later veranderde dat in R-competitie, die werd later weer opgeheven en daar kwam de zwem-je-rot en de BATAT-competitie voor in de plaats) en 1 startnummerploeg, die ging deelnemen aan de Kring-C-competitie van de K.N.Z.B.. Op 8 oktober, nog steeds 1973, kregen we de goedkeuring van de K.N.Z.B. en er werd gekozen voor de naam TIAMAT, een naam die door Dhr. Knoop uit Hapert (toenmalig bestuurslid) en door Frans de Kort was opgedoken uit de “mythologie der Grieken” van Dr. Diephuis. “Er waren”, zo schrijft Diephuis, “twee oergoden, te weten: Aspu, de mannelijke macht der zoet wateren en Tiamat, de vrouwelijke macht der zee”.

In de paasvakantie van 1974 werd voor het eerst een zwemvierdaagse georganiseerd. Zo’n 80 mensen namen hieraan deel. De daarop volgende jaren zou het deelnmersaantal flink toenemen. In 1978, de 4e keer dat we de zwemvierdaagse organiseerden, deden er ruim 750 mensen mee en het jaar daarop zelfs 1000.

In 1976 eindigden we bij de eerste 3 in de kring C-competitie en dat hield in dat we promoveerden naar de B-competitie. Ook haalden in dat jaar, voor het eerst in onze geschiedenis, 3 Tiamat-zwemmers een Brabantse limiet: Harm Muller, Jolande van den Heuvel (nu Liebregts) en Frans Dieleman mochten met zijn drieën als eerste Tiamat gaan vertegenwoordigen bij de Brabantse kampioenschappen. In 1977 hielden we ons nog net staande in de B-competitie, maar het jaar daarop degradeerden we naar de C-competitie.

Ons eerste lustrum werd stilletjes gevierd. Het bestuur en de trainers werden door de ouders in de bloemetjes gezet en de vereniging kreeg zijn eerste clubvlag. Toch was er geen reden om dit stilletjes te vieren want het ging goed met z.v. Tiamat. Het ledenaantal was inmiddels gegroeid tot 180, de recreatieven draaiden mee aan de top van de competitie en voor de 3e keer werd met succes de zwemvierdaagse georganiseerd.

Door het grote ledenaantal moest het trainerscorps, dat in die tijd uit 3 mensen bestond, ook groeien. Er werden 3 trainers toegevoegd en 8 oudere leden gingen fungeren als hulptrainer.

In mei 1978 werd een 3e poging gedaan, nadat de eerste twee mislukt waren, om een regelmatig verschijnend clubblad van de grond te krijgen. Driemaal is scheepsrecht geldt ook hier, en nu komt nog steeds regelmatig het clubblad uit. Verder werden in dat jaar voor het eerst clubkampioenschappen georganiseerd, ondanks enkele schoonheidsfoutjes, was het een geslaagd gebeuren dat jaarlijks herhaald werd.

Ook voor herhaling vatbaar was het kamp door het bestuur, trainers en oudere leden in mei 1979 georganiseerd werd. Op 4 en 25 mei vertrokken in totaal zo’n 80 leden op de fiets naar het Polvo-kamp in Riethoven. De kampen werden een groot succes. Daarom werd het jaar daarop het Polvo-kamp weer besproken en later groeiden de kampen uit tot traditionele gebeurtenissen in het verenigingsjaar. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 had het kamp van de “kleintjes” (tot 12-13 jaar) jaarlijks een deelnemersaantal van ongeveer 100.

geschied2In 1980 promoveerden de startnummers weer en vanwege het grote ledenaantal, meer dan 200, werd besloten om met 3 ploegen in 4 competities van start te gaan. De recreatieven in de R- en de Patatcompetitie en met 2 startnummerploegen, een in de kring B- en een in de kring C-competitie. In het seizoen 1982-1983 eindigde de “eerste” ploeg bij de eerste wedstrijd in de B-competitie als eerste en werd uiteindelijk 2e waardoor een promotie naar de Kring A werd behaald. De andere startnummerploeg promoveerde het jaar daarna naar de B-competitie. In dat jaar nam een gezamenlijke startnummerploeg voor het eerst deel aan de landelijke F-competitie en dwong met een 14e plaats in de einduitslag, direct promotie af.

Het aantal deelnemers aan de Brabantse Kampioenschappen groeide vanaf 1979 in een flink tempo. In 1979 mocht er nog op 9 afstanden uitgekomen worden en het jaar daarop verscheen Tiamat 16 keer op de “Brabantse”. Nog nooit had tot dan toe iemand op het podium mogen verschijnen, maar in 1980 werd Inge van de Borne bij de meisjes onder de 10 jaar 3e op de 100 mtr rugslag en later dat jaar werd ze uitgenodigd om in het team van Noord-Brabant uit te komen.

In 1981 werden er 4 medailles bij de Brabantse Kampioenschappen weggesleept door Tiamat. Bij de winterkampioenschappen werd er zilver en brons gehaald en bij de zomerkampioenschappen 2 keer brons. Bij de zomerkampioenschappen mocht er dan 33 keer worden gestart door in totaal 15 zwemmers en zwemsters, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. In dat jaar nam ook de eerste Tiamatter deel aan een landelijke speedofinale. Ester van de Ceelen werd in Dordrecht 8e op de 100 meter rugslag meisjes geboren 1972 in een tijd van 1.35.8 .

Toen de baddirectie in 1980 stopte met organiseren van het trimzwemmen, ontstond bij het bestuur van Tiamat het idee om met trimzwemmen te beginnen. Op een woensdagavond in 1980 startte Henno van Ommen met een tiental, voornamelijk oudere, zwemmers. Nog geen half jaar later echter, was het bad op woensdagavond volledig bezet. Het aantal trimmers was toegenomen tot 40, en dat was eigenlijk te veel. Vanaf september 1981 ging een tweede groep van start en wel op vrijdagavond onder leiding van Kees Merks.

Het tienjarig bestaan werd groots gevierd. Een daartoe gevormde feestcommissie bestaande uit ouders, trainers, en bestuursleden had en uitgebreid programma opgezet. Voor de lagere schooljeugd werd voor de 1e maal een minimarathon georganiseerd, er was een spelletjesmiddag in en rond het zwembad voor de jeugd. In de middag werd een receptie gehouden, die druk bezocht werd. In de avonduren was er een gezellige barbeque.

In 1983 werd besloten het bestuur uit te breiden tot 9 personen en aan het trainerscorps werd druk gesleuteld. Het aantal trimzwemmers nam nog steeds toe en het ledenbestand kende een grote aanwas.

Vele ouders besloten een steentje bij te dragen aan de vereniging. Velen werden official en/of traden toe tot de inmiddels opgerichte ouder- en activiteitencommissie. Vanaf 1983 werden in de kerstvakantie diverse activiteiten georganiseerd: een familieestafette, een spelenmiddag en de 100 x 100 mtr estafette om de Contente Mens trofee en voor de zwemmers en helpers worstenbroodjes. Deze laatste activiteit bestaat nog steeds, alleen de worsten-broodjes zijn broodjes worst geworden.

geschied3Het aantal deelnemers aan Brabantse Kampioenschappen groeide in die jaren behoorlijk. Vanaf 1983 was onze vereniging door steeds meer zwemmers en starts ook in de voorste gelederen te vinden. In 1984 hadden we 21 deelnemers, die 56 maal starten en 13 medailles mee naar huis brachten. In de Brabantse ranglijsten van dat jaar kwamen 11 verschillende Tiamatters hun naam tegen. Op 32 afstanden behoorde een Tiamatter bij de snelste 10 van Brabant. Het jaar daarop waren er 71 starts van 24 deelnemers en het resultaat, 20 medailles, mocht er zijn. Bij de Brabantse winterkampioenschappen in 1985 bezette Tiamat met 4x goud, 5x zilver en 4x brons, achter De Dommel-baarzen (Vught), S.G. Altena (Heusden e.o.) en Zee-ster/N.N. (Uden) een 4e plaats in de medaillerangschikking, dus vóór P.S.V. (Eindhoven).

In 1986 waren er 95 persoonlijke starts en 10 estafettestarts, zodat de 100 ruim werd overschreden. De 35 behaalde medailles (14-10-11) zorgden ervoor dat Tiamat weer in de hoogste gelederen van Brabant (5e in de medaillerangschikking) was terug te vinden. Het deelnemersrecord is nog steeds van dat jaar: 35. In het jubileumjaar 1987 reisden 32 zwemmers naar Breda om in totaal maar liefst 130 starts te maken bij de Brabantse Kampioenschappen. Het aantal medailles was echter wel minder (9-6-12), maar toch was er reden voor een extra feestje. Annetje Dieleman (1971) verbeterde bij de kampioenschappen het Brabants record op de 50 mtr schoolslag en bracht het tot 35.7. Later dat seizoen scherpte zij dit nog eens aan tot 35.0.

Niet alleen op provinciaal niveau heeft de naam Tiamat bekendheid gekregen, want na Ester van de Ceelen namen in 1983 Franka Roest en Petra Versteeg (beiden geboren 1974) deel aan de landelijke speedo-finales; Petra behaalde daar tweemaal brons. Bij de zomerkampioenschappen van het jaar daarna werd het een zilveren en een bronzen medaille. In 1986 hadden we onze eerste Nederlands Speedokampioene in ons midden. Petra Versteeg behaalde in Amersfoort deze ereplaats op de 100 mtr vlinderslag meisjes 1974. In dat zelfde jaar werden Bas v. Koll en Petra uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke centrale training van de K.N.Z.B.. Petra mocht zelfs Nederland vertegenwoordigen tijdens een internationale wedstrijd in Luxemburg.

Het ledenaantal schommelde in die jaren rond de 300. In 1986 was er een lichte daling, maar die was waarschijlijk te wijten aan de verbouwing en uitbreiding van het zwembad, waardoor ook het diplomazwemmen een stop kende. Door de renovatie van het zwembad werd Tiamat gedwongen om tijdelijk elders haar heil te zoeken. Op zaterdag werd er in de gymzaal van Duizel droog “gezwommen”. De wedstrijdzwemmers vertoefden regelmatig in het zwembad te Lommel en in de Eikenburg te Eindhoven. Veel geregel, maar de “Tiamat-familie” loste het prima op. Na de renovatie kreeg het zwembad de naam “De Albatros”. Nog steeds is de reactie van gastverenigingen “Wat klein”, maar goed, het is er wel gezellig.

De zwemvierdaagse wordt nog steeds elk jaar georganiseerd en vanaf 1986 werd er ook een mogelijkheid geboden aan niet-zwemmers om mee te doen, en wel in het ondiepe bad. Dit miniparcours sloeg goed aan en is sindsdien een vast onderdeel van de zwemvierdaagse. Het deelnemersrecord is 1313. De groep recreatieven had veel te lijden van de badsluiting en pas vanaf 1987 werd de schade enigszins hersteld.

De groep nam naast de algenoemde competities ook deel aan de Kempencompetitie, die in 1985 onder leiding van Francé Kremers in het leven geroepen was. Ook werden vanaf 1985 clubrecords voor recreatieven bijgehouden.

In 1986 nam een startnummerploeg (Angelique Versteeg, Sandra v. Eyck, Inge v.d. Borne, Koen Bogers, Arjen Rauwerdink, Jos Verhoeven) in combinatie met z.v. Nuenen deel aan een 24-uurs marathon. De ploeg werd overtuigend eerste en bezit het officieuze Nederlandse record in 131 km en 450 mtr. Omdat dit record met een combinatieploeg is gezwommen werd het echter niet erkend.

Eind 1986 kwam dankzij de activiteitencommissie voor het eerst een uitwisseling tot stand met een buitenlandse zwemvereniging: Dilbeek uit Brussel. Helaas is deze uitwisseling niet uitgegroeid tot een meerdaagse activiteit en zijn de contacten met Dilbeek inmiddels verwaterd.

Na het eerste Tiamathuwelijk in 1983 van Klazien Keeris en Henno v. Ommen was het in 1986 het “de beurt” aan Jolande van den Heuvel en Kees Liebregts, beiden vanaf het begin lid van de club, om te gaan trouwen. Ze hadden het niet beter (of slechter we misten twee man leiding) kunnen uit kienen. Ze trouwden op de vrijdag van het vertrek van het kamp van de kleintjes. Dus ongeveer 80 kinderen kwamen even een handje schudden.

Latere Tiamathuwelijken werden gevormd door José de Wit en René Hermsen, Debby Brand en Harm Muller en onlangs Wendy Hettelaar en Marc Poeliejoe.

geschied4Op 22 maart 1987 werd de eerste 6 uurs marathon voor recreatieven georganiseerd. Het was een groot succes en vanaf die tijd, al weer 10 jaar, staat de marathon op de wedstrijdkalender. Naast het algenoemde Brabantse record in ons jubileumjaar waren er nog meer heuglijke feiten. Beide startnummerploegen namen inmiddels deel aan de landelijke competitie en promoveerden beide in 1987. De “eerste” ploeg van de D naar de C en de “tweede” ploeg van de G naar de F. Dat moest natuurlijk gevierd worden en zodoende was de Efteling voor veel andere mensen één dag onveilig.

De trimmers zwemmen vanaf dat jaar in 4 groepen en in een triathlon-groep en nadat zij in 1986 een trimwedstrijd in eigen bad hadden georganiseerd, ging in april 1987 een ploeg trimmers naar het land van onze zuiderburen, waar trimwedstrijden (nacht der Veteranen) zeer populair zijn.

Vanaf 1988 is het E-3 strand 1x per jaar ook het decor voor één van de mooiste langebaanwedstrijden van Nederland. Een aantal leden heeft in 1987 het initiatief genomen om een langebaancommissie op te richten en organiseert sindsdien de wedstrijd op het E-3 strand. In de afgelopen jaren is deze wedstrijd uitgegroeid tot één van de grootste van Nederland en jaarlijks verschijnt er de nationale top. Toen het afgelopen jaar het E-3 strand gesloten moest blijven, vanwege te veel (zonnebrand)olie in het water, werd er in de landelijke zwemkroniek teleurgesteld gereageerd en gehoopt dat we onze goede traditie het volgend jaar weer op zouden kunnen pakken.

Wat prestaties betreft ging het vanaf 1986 tot 1992 nog steeds erg goed. Waren het voorheen voornamelijk de dames, die de prijzen voor Tiamat weg moesten slepen bij kampioenschappen, vanaf ’86 kwamen de heren (jongetjes) opzetten. Frans Merks (200 mtr vlinderslag j. 12 jaar) en de estafette-ploeg 10 x 100 mtr vrije slag jongens onder 16 jaar verbeterden op 17 december 1988 het Brabantse record.

In 1990-1991 was Tiamat als ploeg het sterkst. In de landelijke C-competitie bezetten we na de eerste wedstrijd, onverwachts, een dertiende plaats. Een ongeluksgetal, maar wel uitstekend. We eindigden dat jaar als 21e in de C-kompetitie en de “tweede”-ploeg in de middenmoot van de D1-competitie.

In 1990 werden we uitgenodigd door onze Buurvereniging Mozka (Mol). Zij organiseren jaarlijks, in het laatste weekend van juni, in het buitenbad te Mol de wedstrijd om de Mozka-cup. We veroverden toen twee bekers; zowel de damesploeg als de gehele ploeg eindigden als eerste. We zaten echter met een probleem. De bekers waren zo groot dat ze niet in de prijzenkast konden. Vanaf die tijd nemen we nog wel deel aan deze wedstrijd, maar de bekers hebben we (bewust?) niet meer gewonnen.

De jongens lieten steeds meer van zich horen en dit resulteerde naast het deelnemen aan speedofinales, Nederlandse Kampioenschappen en menige Brabantse titel ook in het deelnemen aan internationale wedstrijden. Na Petra Versteeg werden ook Harl Tielemans (NKS-ploeg te Gelsenkirchen) en Frans Merks (Jeugd-Olympische ploeg te Brussel) uitgenodigd om de Nederlandse driekleur te verdedigen.

Het jaar 1991 werd afgesloten met nogmaals 4 Brabantse records. Frans Merks verbeterde het record op de 100 mtr wisselslag j. 15 jaar en de estafetteploeg (Johan Liebregts-Harl en Dirk Tielemans en Frans Merks) pakten de records op de 4 x 50 mtr wisselslag, 4 x 50 mtr vrije slag en de 4 x 100 mtr vlinderslag. Wat bij de Brabantse winterkampioenschappen van 1991 nog net niet lukte (heel Brabant stond toen op de banken), lukte bij de zomerkampioenschappen van 1992 wel. De jongens op de 4 x 100 mtr wisselslag (Dirk Tielemans, Johan Liebregts, Frans Merks, Harm Schoone) versloegen de ploeg van P.S.V. en behaalden als eerste Tiamatploeg goud op een estafettenummer bij de Brabantse Kampioenschappen.

Het 20-jarig bestaan werd gevierd met onze jumelage-gemeente Carquefou. Het jaar daarvoor was een grote delegatie van Tiamat een lang weekend in Frankrijk geweest en bij onze jubileum-activiteiten kwamen de Fransen op bezoek. Het “keerpunt” werd eenmalig (gedeeltelijk) tweetalig uitgebracht en onze toenmalige voorzitter kreeg daarin de titel “le président”.

Na 1992 werd de deelname aan de kampioenschappen minder en daarmee ook de medailleoogst. Maar goed als “klèn durpke” hebben we het nog niet zo slecht gedaan. In de competitie degradeerden we in 1994 uit de landelijke C, naar de districtscompetitie D1. In 1992 werd er voor de startnummers een marathon georganiseerd, waarbij iedereen zich kon laten sponsoren. Van de opbrengst werden trainingspakken gekocht.

De recreatieven hebben de afgelopen jaren enkele malen met groot succes, deelgenomen aan de 12-uurs nachtmarathon van Ruchpen. In 1994 namen zowel de startnummerploeg als de recreatievenploeg de eerste prijs mee naar huis. Waar Tiamat al die jaren wel sterk in is gebleven, is in het organiseren van allerlei activiteiten. Naast de kampen en de zwemvierdaagse, staan jaarlijks op de agenda activiteiten als: disco-zwemmen, dropping, minimarathon, sinterklaasfeest. Ter vervanging van de “eindeseizoensactiviteiten” wordt sinds 1995 een zwemfestijn georgani-seerd. Voor de startnummerploeg is Maastricht een begrip. Al enige jaren nemen zij tussen kerstmis en nieuwjaar deel aan een internationale wedstrijd. Veel zwemmen, veel plezier en weinig slapen is daar het motto.

Anno 1997 is z.v. Tiamat een club met 406 leden (inclusief trimzwemmers). Het is een zwemvereniging, die zoals hierboven beschreven is, erg goede tijden heeft gekend, maar ook nú er nog zeker mag wezen. De vele enthousiaste vrijwilligers zorgen voor veel zwemplezier. Er worden door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd vóór en met de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Vandaar dat Tiamat al jaren jeugd inschakelt bij het geven van trainingen en het begeleiden van kampen en andere activiteiten.

Zonder oudere leden en ouders zijn echter veel activiteiten niet mogelijk. Maar tot nu toe lukt het de Eerselse zwemvereniging goed telkens weer te beschikken over een goed kader.

We zwemmen met twee startnummerploegen in de District-competitie (D1 en D2) en nemen verder deel aan (o.a.) de Braboscompetitie. De recreatieven nemen deel aan de Vierkamp en de Zwem-je-rotcompetitie. En wie weet zorgt ook in dit jubileumjaar weer iemand voor een opmerkelijke prestatie. Na vele jaren zal Jorinde Pelt Tiamat gaan vertegenwoordigen bij de Speedofinales.

DE STATISTIEKEN

SPEEDOKAMPIOEN VAN NEDERLAND:
Petra Versteeg (74)1986100 mtr vlinderslag

VERTEGENWOORDIGERS IN DE NATIONALE PLOEG:
Petra Versteeg (74) 1986 internationale wedstrijd in Luxemburg
Frans Merks (76) 1991 Europese jeugd olympische dagen in Brussel
Harl Tielmans (75) 1991 NKS-ploeg in Gelsenkirchen

DEELNEMERS AAN DE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN/ LANDELIJKE SPEEDOFINALES:
Annetje Dieleman (71) Esther van de Ceelen (72)
Jolande Luyten (72) Petra Versteeg (74)
Anke v.d. Borne (74) Franka Roest (74)
Simone de Kort (76) Jorinde Pelt (86)
Bas v. Koll (72) Harl Tielemans (75)
Frans Merks (76) Dirk Tielemans (76)
Johan Liebregts (76) Jark Gijsbers (78)

BRABANTS KAMPIOEN:
Inge v.d. Borne (70) Annetje Dieleman (71)
Petra Versteeg (74) Anke v.d. Borne (74)
Dorien v.d. Putten (78)

Bas v. Koll (72) Harl Tielemans (75)
Frans Merks (76) Dirk Tielemans (76)
Johan Liebregts (76) Harm Schoone (76)

BRABANTSE RECORDS:
1987
50 mtr schoolslag dames
Annetje Dielman 0.35.7/0.35.0

1988
10 x 100 mtr vrije slag j.o. 16 jaar
Harl Tielemans, Theo v. Gerwen, Mark Huybregts, Johan Liebregts, Edwin v. Maasakkers, Frans Merks, Coen Hoeks, Dirk Tielemans, Bas v. Koll, Stijn Wouters 11.10.0

200 mtr vlinderslag j. 12 jaar
Frans Merks 2.52.5

1991
100 mtr wisselslag j. 15 jaar
Frans Merks 1.05.7

4 x 100 mtr vlinderslag j.o. 16 jaar
Harl Tielemans, Frans Merks, Dirk Tielemans, Johan Liebregts 4.28.7

4 x 50 mtr vrije slag j.o. 16 jaar
Harl Tielemans, Frans Merks, Dirk Tielemans, Johan Liebregts 1.47.5

4 x 50 mtr wisselslag j.o. 16 jaar
Dirk Tielemans, Frans Merks, Harl Tielemans, Johan Liebregts

DEELNEMERS AAN DE WINTER-CLUB-KAMPIOENSCHAPPEN ESTAFETTE
1983
Yvonne Dirks, Susanne Dirks, Petra Versteeg, Franka Roest, Susanne Knoop, Wendy v. Hooff, Nicole de Kort

1984
Petra Versteeg, Franka Roest, Chantal Bierens, Wendy v. Hooff, Marijke Merks, Arian v. Hulsel, Tanja Liebregts, Maaike Becx, Anke v.d. Borne

1986
Sanne v. Koll, Tessa Hettelaar, Sylvia v. Nispen, Minke Boerboom Simone de Kort, Margo v.d. Vorst Frans Merks, Johan Liebregts, Jark Gijsbers, Harm Schoone, Stefan Vorstenbosch, Dirk Tielemans

1989
Frans Merks, Harl Tielemans, Dirk Tielemans, Harm Schoone, Gregor Lambrechts Johan Liebregts, Jark Gijsbers

1990
Mieke v. Maanen, Mieke Scheepers, Marieke v.d. Vorstenbosch, Hanneke Boertien, Jenny Levitt, Ilona Szabo, Frans Merks, Johan Liebregts, Jark Gijsbers, Harm Schoone,