Het bestuur

Het bestuur van Tiamat bestaat uit 3 bestuursleden die binnen het bestuur allen een vaste taak hebben en hiervoor een keer per maand bij elkaar komen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Stijn Boerboom – voorzitter

Harrie van Koll – penningmeester
Koen van Hooff – secretaris

vacante functie(s) – contactpersoon activiteiten commissie, PR en algemeen bestuurslid
Het correspondentieadres:
Gebroeders Hoeksstraat 27, 5521 BL  Eersel
secretariaat@zvtiamat.nl